Tvorba webových stránok a eShopovZaložiť webovú stránku alebo eShop
aktualizované: 10.10.2014 20:12:03 

 

 

 

Dyslexia je jednou  najrozšírenejších špecifických porúch učenia. Jedná sa o poruchu čítania, ktorá je zapríčinená narušenými zrakovými schopnosťami, sluchovou analýzou a pod. Dieťa s touto poruchou má problémy zvládnuť čítanie, často číta bez porozumenia textu, zamieňa, vynecháva, či vkladá písmená. Cieľom cvičení, ktoré som pre deti s dyslexiou vytvorila je predovšetkým dosiahnutie sociálne únosnej úrovne čítania. Dieťa si formou hier precvičuje a zdokonaľuje zrakové a sluchové schopnosti - analýzu  a syntézu slov. Hoci získava spätnú väzbu o správnosti, alebo nesprávnosti svojich odpovedí, nezažíva  pri tom neúspech, ale cvičenie si môže zopakovať a tým sa dopracovať k správnemu riešeniu. Cvičenia sú rozdelené do sekcií podľa toho, čo precvičujú. Sekcia "Príbehy" je zameraná na porozumenie čítanému textu, "Zábava" , ktorú deti navštevujú najradšej, okrem vtipných obrázkov ponúka výber doplnkového textu, z ktorých vždy len jeden je ten správny, ktorý k obrázku patrí. Dieťa ho má označiť a ihneď sa dozvie či bol jeho výber správny, alebo nie. Viac sa dozviete na www.cenast.sk

Práca s týmito cvičeniami sa umiestnila na 1. mieste v kategórii Špeciálne školy v súťaži Cena ST 2006.

Ukážky z CD tu: CD-dyslexia.ppt  

V prípade záujmu o CD so všetkými cvičeniami pre deti s VPU kontaktujte:    

 

Pre tých, ktorí majú cvičenia na CD - Doplňovačka zameraná na vybrané slová,
ktorú si môžete stiahnuť tu: http://uloz.to/xvfwnBAq/vybraneslovatest-xls 

Heslo na požiadanie pošlem mailom.

Spriatelené weby:    Stránka pre dyskalkulikov    www.logo.wbl.sk

     

©  J.S.

TOPlist