Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 14.12.2018 13:16:37 

 

 

 

Dyslexia je jednou  najrozšírenejších špecifických porúch učenia. Jedná sa o poruchu čítania, ktorá je zapríčinená narušenými zrakovými schopnosťami, sluchovou analýzou a pod. Dieťa s touto poruchou má problémy zvládnuť čítanie, často číta bez porozumenia textu, zamieňa, vynecháva, či vkladá písmená. Cieľom cvičení, ktoré som pre deti s dyslexiou vytvorila je predovšetkým dosiahnutie sociálne únosnej úrovne čítania. Dieťa si formou hier precvičuje a zdokonaľuje zrakové a sluchové schopnosti - analýzu  a syntézu slov. Hoci získava spätnú väzbu o správnosti, alebo nesprávnosti svojich odpovedí, nezažíva  pri tom neúspech, ale cvičenie si môže zopakovať a tým sa dopracovať k správnemu riešeniu. Cvičenia sú rozdelené do sekcií podľa toho, čo precvičujú. Sekcia "Príbehy" je zameraná na porozumenie čítanému textu, "Zábava" , ktorú deti navštevujú najradšej, okrem vtipných obrázkov ponúka výber doplnkového textu, z ktorých vždy len jeden je ten správny, ktorý k obrázku patrí. Dieťa ho má označiť a ihneď sa dozvie či bol jeho výber správny, alebo nie. Viac sa dozviete na www.cenast.sk

Práca s týmito cvičeniami sa umiestnila na 1. mieste v kategórii Špeciálne školy v súťaži Cena ST 2006.

Ukážky z CD tu: CD-dyslexia.ppt  

V prípade záujmu o CD so všetkými cvičeniami pre deti s VPU kontaktujte:   dyslexia@wbl.sk

 

Doplňovačka zameraná na vybrané slová, ktorú si môžete stiahnuť tu:

http://uloz.to/xvfwnBAq/vybraneslovatest-xls 
 

Spriatelené weby:    Stránka pre dyskalkulikov   

     

 

TOPlist